Donateurs

Bent u fan het NUT en de voorstellingen die we maken?

Vindt u het – net als wij – een fijne manier om via theater de wereld proberen te begrijpen? Geniet u van ons gastheerschap en de ontmoetingen die bij onze voorstellingen plaatsvinden?

Word dan vriend van het NUT!
U kunt ons helpen om ook in de toekomst onze projecten te realiseren, door ons financieel te ondersteunen. In ruil voor die steun krijgt u de kans om ons gezelschap van dichtbij mee te maken. Tevens vervult u een ambassadeursfunctie. Zo kunnen wij de relatie met ons publiek en onze omgeving verstevigen.

Voordelen van Vriend zijn:
Het NUT heeft een culturele ANBI-status. Dat houdt in dat 1,25 keer het bedrag van uw gift aftrekbaar is bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Opties: